ეკონომიკა
ეკონომიკა
ნახეთ დოლარის ოფიციალური კურსი როგორია

15 ნოემბერისათვის  ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი

turi

სამართალი

 

s
s
s