საზოგადოება
სამართალი
ზოგიერთ მაღაზიაში ჯანმრთელობისთვის საშიში სამკაული იყიდება - ახალი კვლევის შედეგები

ამის შესახებ ინფორმაციას “სტატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ (momxmarebeli.ge) ავრცელებს.

სამართალი

s
s
s