ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019

თვითრეგულირების კომისია

02-04-2012- კომისიის მიერ მოქალაქე ზვიად ქორიძის საჩივრის შესახებ გამოტანილი გადაწყვეტილების სარეზულაციო ნაწილი

 თვითრეგულირების კომისიის გადაწყვეტილება მოქალაქე ზვიად ქორიძის საჩივართან დაკავშირებით.