სამშაბათი 20, ნოემბერი 2018

თვითრეგულირების კომისია

02-04-2012- კომისიის მიერ მოქალაქე ზვიად ქორიძის საჩივრის შესახებ გამოტანილი გადაწყვეტილების სარეზულაციო ნაწილი

 თვითრეგულირების კომისიის გადაწყვეტილება მოქალაქე ზვიად ქორიძის საჩივართან დაკავშირებით.