ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019

მაუწყებლობის არეალი

"TV25" მაუწყებლობს დეციმეტრული დიაპაზონის 25-ე არხზე. მაუწყებლობის არეალი მოიცავს შავი ზღვის სანაპირო ზოლს სარფიდან ქალაქ ფოთამდე. გადაცემები ვრცელდება ასევე ოზურგეთისა და ლანჩხუთის რაიონების ნაწილში. აუდიტორია შეადგენს 250 000-მდე მაყურებელს. დაგეგმილია მაუწყებლობის არეალის გაფართოება აჭარის მაღალმთიანი რაიონების მიმართულებით (ქედა, შუახევი, ხულო).