შეხვედრა ,,არა ბულინგს“ კანმპანიის ფარგლებში
პოლიტიკა