გამოუყენებელი დანადგარი და თანხების დაზოგვა გაზრდილი ხარჯებით
საზოგადოება