ადამიანები, რომლებსაც ქვეყნის უსაფრთხოების წინაშე უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრიათ
საზოგადოება