საავტომობილო გზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა და უსარგებლოდ დახარჯული თანხები
საზოგადოება