„ქედის ეტალონი მოსწავლე“ ახოს საჯარო სკოლის მოსწავლე გახდა
საზოგადოება