ქედის მერიამ თანამშრომლები ფინანსურად დააჯიდლოვა
საზოგადოება