ე. წ. "ოცნების ქალაქში" მცხოვრებლებისთვის სახლები აშენდება
საზოგადოება