ორშაბათი 22, ივლისი 2019

ახალი რეგულაციები მძღოლებისთის

08, თებერვალი 2019 17:06:00

ავტომობილებილის მფლობელებისთვის  სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ამომქემედება იგეგმება, რომელიც  ქვეყანაში სავარაუდოდ, 1-ლი ივლისიდან შევა ძალაში. შესაბამისი კანონპროექტი საკანონდმებლო  ორგანოში ინიცირებულია. ცვლილების დამტკიცების შემდეგ, ავტომობილის მფლობელი ვალდებული იქნება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე საკუთარი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა დააზღვიოს. თავის მხრივ, მზღვეველი ვალდებულებას იღებს, რომ მანქანის მფლობელს,  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას დაზარალებულის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან ქონებისთვის მიყენებულ ზიანს აუნაზღაურებს.

იმ შმეთხვევაში კი, თუ მძღროლი  პასუხისმგებლობის დაზღვევის არ გააკეთებს, დაჯარიმდება.

 

ავტორი(ები)

596

დღის ამბები