კვირა 18, აგვისტო 2019

საზოგადოება ,,ბათომი“ პრემიერ მინისიტრს მიმართვს

11, თებერვალი 2019 17:17:00

საზოგადოება ,,ბათომი“  საქართველოს პრემიერ - მინისტრს და მინისტრთა კაბინეტს მიმართავს. ორგანიზაციის წევრები, თვითმმართველობის  ორგანოსგან, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დადგენისთვის აუცილებელი, მეთოდოლოგიურად სწორად შემუშავებული და კვლევებით გამყარებული დოკუმენტაციის უსწრაფესად დამტკიცებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაზე, პასუხისმგებლობას, ხელისუფლებას აკისრებენ. მიმართვის ავტორები ეჭვობენ, რომ დოკუმენტის დამტკიცება ხელოვნურად ჭიანურდება და პროცესში, კერძო ინვესტიციების ინტერესზე საუბრობენ.

ავტორი(ები)

289