სრულად დამწვარი ერთი სახლი და განადგურებული კომერციული ობიექტები
საზოგადოება