დახარჯული ათასობით ლარი და უფუნქციოდ დარჩენილი ჭაბურღილები ქობულეთში
საზოგადოება