ქედის მერმა ერთი წლის ანაგარიში წარადგინა
საზოგადოება