ძველ ბათუმში, არაქართულენოვანი ბანერები ჩამოხსნეს
საზოგადოება