კონკურსის გარეშე დანიშნული თანამშრომლები აჭყვისთავის საბავშვო ბაღში
პოლიტიკა