სოფელ ჯოჭოს საჯარო სკოლაში ახალი სანიტარული ინფრასტრუქტურა მოეწყო
საზოგადოება