მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით გამოწვეული პრობლემები მამია ვარშანიძის ქუჩაზე
საზოგადოება