ბათუმის გარკვეული ტერიტორია ისევ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდება
საზოგადოება