რა პროექტები დაფინასდება და რა თანხით აჭარის მთაში
საზოგადოება