ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019

2018 წლის ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა

15, მარტი 2019 17:05:00

2018 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა    914.1 ათასით განისაზღვრა. რაოდენობა 4 პროცენტით აღემატება 2017 წლის შესაბამის მონაცემებს. ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა კი  6.5 პროცენტით მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. ვიზიტორების  თითქმის  12 პროცენტი აჭარაში მცხოვრებია. ვიზიტებისას  გაწეული თვიური ხარჯების მოცულობა  144.8 მილიონი ლარით. მაჩვენებელი 6.5 პროცენტით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.

 

 


დღის ამბები