საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქე გიორგი ლაბაძის სარჩელს განიხილავს
პოლიტიკა