დახოცილი ძაღლები ქალაქის მთავარ ნაგავსაყრელთან
პოლიტიკა