შაბათი 24, აგვისტო 2019

წყლის მრიცხველების ინსპექტირების ლაბორატორია

16, აპრილი 2019 17:02:00

„ბათუმის წყალში“ წყლის მრიცხველების ინსპექტირების ლაბორატორიამ დაიწყო ფუნქციონირება. ლაბორატორიაში მრიცხველები შემოწმდება  და დადგინდება თუ რამდენად გამართულია წყლის მრიცხველის მუშაობის სიზუსტის მიზნით,  დაინტერესებულმა  აბონენტებმა  „ბათუმის წყალს“ წერილობით უნდა მიმართო.ხარვეზიანი მრიცხველის აღმოჩენის შემთხვევაში, ახლით ჩანაცვლება მოხდება. კომპანიის მომხმარებლებისთვის აღნიშნული მომსახურება უფასოა.   


დღის ამბები