,,კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების საფრთხე რეალურია“
საზოგადოება