შაბათი 20, ივლისი 2019

მასწავლებელთა სტაჟირება პოლონეთში დასრულდა

23, აპრილი 2019 17:04:00

ბათუმის სხვადასხვა საჯარო სკოლის 9 პედაგოგმა უცხოეთში გადამზადების კურსი გაირა. მათ კვალიფიკაციის მაღლებაში ბათუმის მასწავლებელთა სახლი დაეხმარა. პოლონეთში ერთ კვირიან სწავლება როგორც პრაქტიკულ ასევე, თეორიულ კურს მოიცავდა. მასწავლებლები კონკურსის გზით შეარჩიეს და მასში ისტორიის, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების მეორე მესამე და მეოთხე კატეგორიის პედაგოგები მონაწილეობდნენ.


დღის ამბები