რის გამო დაიხურა რძის მიმღები საწარმო მაღალმთიან აჭარაში
საზოგადოება