ყოფილი და მოქმედი თავდაცვის ძალების სამხედროების მოთხოვნა
საზოგადოება