ორშაბათი 22, ივლისი 2019

წინასაარჩევნო პროცესი, რეგიონის ისტორიული საზღვრები - ეს და სხვა სკაიტხები სახალხო დამცველის აპარატში განიხილეს

15, მაისი 2019 18:04:00

წინასაარჩევნო პროცესი, რეგიონის ისტორიული საზღვრები - ეს და სხვა სკაიტხები სახალხო დამცველის აპარატში განიხილეს. სამიშაო შეხვედრაზე სახალხო დმაცველის მოადგილე აჭარაში მოქმედ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ღონისძიების მიზანი რეგიონში არსებული პრობლენები და განოწვევეის შესახებ და მათი მოგვარების მიზნით საერთო გზების მოძება გახდა. სახალხო დამცველის აპარატი მსგავში საშუაო შევხედრების მოწყობას მესამე სექტორის გარდა, სხვა ჯგუფებსაც შეხვდება.

ავტორი(ები)

178

დღის ამბები