„მედია პლურარიზმი“-საჯარო ლექცია ბსუ-ში
საზოგადოება