კვირა 22, სექტემბერი 2019

ტურიზმი თუ საშიში მრეწველობა

24, მაისი 2019 20:59:00

ტურიზმი თუ ბინძური და საშიში მრეწველობა. განცახდება დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე მოქალაქეებმა გააკეთეს.ისინი  საზღვაო ნავსადგურში გოგირდის და ქიმიური ნივთიერებების გადამამუშავენბელი ტერმინალის მშენებლობის წინააღმდეგი არიან. მიაჩნიათ,  რომ პროექტი ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად იმოქმედებს და საკრებულოს წევრებს ამ კუთხით უფრო მეტი ჩართულობისკენ მოუწოდეს, თუმცა ამ დროს დეპუტატების უნრავლესობა სხდომატა დარბაზში უკვე აღარ იყო. 

 


დღის ამბები