როდის დამონტაჟდება სოფელ ზანაქიძეებში მოსაცდელები?
პოლიტიკა