მოსწავლეებს ღონისძიების გამართვის შესაძლებლობა არ მიეცათ
განათლება