მუზეუმის თანამშრომელი: თამარ ორაგველიძემ წამყვან პოზიციებზე საკუთარი სამეგობრო მოიყვანა
საზოგადოება