89 ნომრის მიკროავტობუსი 145 ნიმრით ჩანაცვლდება
საზოგადოება