ნათია ზოიძე: მრჩეველთა საბჭო პოლიტიკურად მოტივირებულია
საზოგადოება