მარტოხელა მამა ხელვაჩაურის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დახმარებას სთხოვს
საზოგადოება