მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდა, ორ ეტაპიანი გახდება
საზოგადოება