ბათუმში, დამსვებელების უსაფრთხოებაზე ქალი მაშველები იზრუნებენ
საზოგადოება