კვირა 15, სექტემბერი 2019

ბათუმის ტერიტორიაზე მილიონი ყვავილი დაირგვება

11, ივნისი 2019 17:05:00

ბათუმში ესტაკადის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზამყოფს ზოლში ყვავილები დაირგო. გამწვანების სამსახური ერთი თვის განმავლობაში მილიონი ყვავილის დარგვას გეგმავს. სეზონურად მოყვავილე მცენარეები ყველა სკვერსა და გზაგამყოფებზე დაირგვება. ჩითილები ახალსოფლის სანერგე-სასათბურე მეურნეობაში გამოიყვანეს.