ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და შემცირება
საზოგადოება