კვირა 15, სექტემბერი 2019

შ.პ.ს. აჭარგანათების ოფიციალური განცხადება

12, ივნისი 2019 20:30:00

შპს აჭარგანათება აუდიტის დეპარტამენტის დასკვნას ეხმაურება. ვრცელ წერილში ნათქვამია,  რომ  2006 წლიდან კომპანია აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში. ,,სიამაყით ავღნიშნავთ, რომ ჩვენი ქალაქი სრულად ჩვენი კომპანიის მიერ არის განათებული, როგორც ფუნქციური, ასევე დეკორატიული და არქიტექტურული განათებებით.შ.პ.ს. აჭარგანათება ყოველთვის პირწმინდად ასრულებდა საგადასახადო ვალდებულებებსაც, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ არც ერთი შემოწმების შედეგად არ გამოვლენილა რაიმე სახის სერიოზული დარღვევა მის საქმიანობაში“ - ნათქვამია წერილში.