საერთაშორისო სიმპოზიუმი:-„ბოტანიკური ექსკურსიები კოლხეთში“
საზოგადოება