თვითნებურად გაძვირებული ტარიფი თუ საკითხის დაურეგულირებლობა
საზოგადოება