„უზრუნველფყოფთ, ტურისტული სეზონის წარმატებით ჩატარებას“
პოლიტიკა