,,სითი ტურის“ ავტობუსები ბათუმში, რუსული დროშით
საზოგადოება