რატომ შემცირდა მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ფრაქციათა ინიციატივები
პოლიტიკა